Duurzaamheid gaat verder dan alleen het beton
Het groene gedrag van de producent speelt een minstens zo grote rol

Bouwen met prefab beton biedt vele praktische, technische en ‘groene’ voordelen; aan de basis is prefabbeton een duurzaam product. Maar, valt die duurzaamheid alleen af te lezen aan het product? Ronald Keurntjes Algemeen Directeur van Bestcon ging hierover in gesprek met Robin van Gerwen, Hoofdontwerper Bouwconstructies van adviesbureau WSP.

Over de duurzaamheid van prefab beton kan veel gezegd worden. We noemen het geringe productieverlies (want maatwerk), de lange levensduur, het hergebruik en de voor de hand liggende voordelen van minder transport-, geluids- en afvaloverlast op de bouwplaats. Ook de verschillende toepassingen van alternatieve (bind)middelen maken het product steeds duurzamer. ‘En dat is goed’, opent Ronald Keurntjes het gesprek. Het is belangrijk dat we focussen op duurzaamheid. En laten we eerlijk zijn: we kunnen ook niet anders wanneer we naar de toekomst kijken. Investeren in een duurzame toekomst wordt met recht van ons verwacht. Vanuit de markt en vanuit de generaties van de toekomst’.

Verwarmingsketel
Dit inzicht leidde binnen de betonproducent uit Best al eerder tot de nodige stappen. Keurntjes: ‘Binnen ons bedrijf hebben we al aardig wat gedaan op het gebied van duurzaamheid. Denk aan verlichting en energieverbruik. De verwarmingsketel van onze productiebanen bijvoorbeeld stond eerder regelmatig onnodig te draaien. We hebben geïnvesteerd in een nieuwe aansturing zodat de ketel afslaat op het moment dat het beton de gewenste sterkte heeft. Ook hebben we rijdend materieel vervangen voor elektrisch aangedreven varianten. Daarnaast zijn we actief aan de slag gegaan met WSP. Zij hebben Bestcon doorgelicht en zijn met een adviesrapport gekomen’.

Future Ready
Bestcon werkt met WSP samen bij verschillende bouwprojecten. De duurzaamheidsscan was echter iets totaal anders. Robin van Gerwen legt uit waarom WSP ook die kant van de samenwerking belangrijk vindt. ‘Binnen WSP kennen we het Future Ready programma. Future Ready is ons wereldwijde duurzaamheid- en innovatieprogramma waarmee we invulling geven aan de noodzaak en maatschappelijke wens om onze leefomgeving toekomstbestendig en innovatief in te richten. Door op de toekomst te anticiperen, kunnen we vandaag zinvolle actie ondernemen. Dit doen we door de belangrijkste trends in klimaatverandering, samenleving, technologie en natuurlijke hulpbronnen te volgen en te analyseren. Wanneer we samenwerken met partijen, zoals nu met Bestcon, nemen we het Future Ready-denken als een vanzelfsprekendheid mee. We praten erover met onze klanten en kunnen hen helpen om binnen hun projecten voorbereid te zijn op de toekomst’.

Stappen zetten
‘Bij Bestcon hebben we ervoor gekozen om verder te gaan dan alleen praten’, lacht Ronald. ‘Ik heb overtuigd ‘ja’ gezegd toen WSP met het voorstel kwam om eens serieus te kijken naar waar wij als organisatie stappen kunnen zetten om op duurzaamheidsgebied het verschil te gaan maken. Ik geloof namelijk in het totaalplaatje. Duurzaamheid zit ‘m niet alleen in de ‘ingrediënten’ van ons betonmengsel of het rijden met een elektrische truck. Duurzaamheid zit ook in hoe wij als producent kijken naar de toekomst en willen anticiperen op die toekomst’. Robin knikt. ‘In ons onderzoek kijken we naar ‘klimaat’, ‘samenleving’, ‘technologie’ en ‘natuurlijke hulpbronnen’. Het zal je niet verbazen dat ínkoppertjes’ als zonnepanelen, ledverlichting, elektrisch rijden e.d. naar voren komen. Hoewel voor de hand liggend, is dit laaghangende fruit ook belangrijk. Bij Bestcon zagen we ook prachtige mogelijkheden voor het gebruik van hemelwater in de productie. De enorme geluidswal die op het terrein aanwezig is, heeft geen functie meer; de productie is veel minder geluid producerend. Deze wal, die ook als erfafscheiding dient, kun je afgraven, bruikbare ruimte wordt daardoor gewonnen. Tegelijk kun je direct duurzame oplossingen toepassen zoals bijvoorbeeld waterinfiltratie. De erfafscheiding kun je vervolgens in de vorm van een zonnepanelenwand weer optrekken. Ik hoef je niet uit te leggen wat dat met je energieverbruik gaat doen. We snappen dat bij dit soort investeringen naar de kostenkant gekeken gaat worden. Maar ik vind dat je ook naar de verantwoordelijkheidskant moet kijken’.

Remontabel bouwen
Beide heren stippen een ander punt van duurzaamheid aan: hergebruik. ‘Een prefab betonnen gebouw dat remontabel wordt gebouwd, heeft absoluut restwaarde’, vertelt Ronald Keurntjes. ‘Die restwaarde kunnen we nog waardevoller maken door bijvoorbeeld chips in te storten waarop de tekening van het bouwelement is aangegeven. Informatie over de voorspanning bijvoorbeeld. Ideaal voor het herkeuren van het product bij hergebruik. We kunnen de elementen dan veel meer gaan zien als bouwelementen voor toekomstig gebruik’. Keurntjes is al langer voorstander van bouwen om het langer te laten staan en te herbestemmen. ‘Een flexibele bestemming die voor de eeuwigheid gebouwd wordt; dat is pas duurzaam. Bij Bestcon durven we die verantwoordelijkheid te nemen voor de toekomst. Ik wil het bedrijf uitdagen om beter te worden. We willen bijvoorbeeld gaan inzetten op het produceren van nagenoeg alleen nog de- en remontabele elementen per 2025. Ons onderscheidend vermogen ligt niet langer meer alleen op het gebied van kennis en expertise. Ook in duurzaamheid willen we stappen zetten’.

Kijken naar de eigen organisatie
Robin van Gerwen is blij dat Bestcon openstaat voor een duurzame toekomst en de stap zette naar het laten uitvoeren van het duurzaamheidsonderzoek. ‘Voor een betere toekomst voor ons allemaal is het belangrijk dat producenten ook naar de eigen organisatie durven te kijken. Wat is mijn aandeel in een duurzamere toekomst? Pak ik de verantwoordelijkheid op onderdelen die verder gaan dan alleen het product dat ik produceer?’ Ronald knikt bevestigend. ‘Het rapport van WSP heeft onze bewustwording verder verhoogd. We hebben goede inzichten gekregen voor de toekomst. We zien nu nog meer kansen in de combinatie product en proces en hoe we onze impact op het milieu naar een nog lager niveau kunnen krijgen. We waren al goed bezig, maar ere wie ere toekomt: WSP had hierin de rol van voortrekkende adviseur’. Robin kijkt tevreden en zegt dan tot besluit: ‘Ook dat is onze rol. We gaan verder dan de open deur. Met Future Ready hebben we beter zicht op de toekomst en dagen we onze eigen teams over de hele wereld uit om niet alleen voor vandaag, maar ook voor de toekomst advies te geven en ontwerpen te maken. Dat we daarin onze partners mee op sleeptouw nemen en zij hier – zoals Bestcon nu doet- actief mee aan de slag gaan, geeft een ongelooflijk goed en trots gevoel’.

Dit artikel is geschreven in opdracht van Bestcon voor Cobouw (november 2023)