Het hebben van medewerkers doet zeer!
De pijnpunten van een ondernemer: er is altijd wat

Wanneer je start met ondernemen, wenst iedereen je succes. Een enkeling wenst je daarnaast veel personeel. Die welgemeende wens is waarschijnlijk ontstaan vanuit de gedachte dat het hebben van veel personeel het gevolg is van het hebben van veel werk. En dat betekent een succesvolle onderneming en een gelukkige ondernemer? Toch?

Ondernemer- en leiderschap
Wij spreken veel ondernemers. En dan met name de ondernemers die naast het ondernemerschap óók het werkgeverschap uitoefenen. Vaak is dat laatste langzaamaan gegroeid. De ondernemer is in zijn eentje of met één of twee (parttime) medewerkers gestart en na verloop van tijd breiden de activiteiten zich uit. Er moeten mensen bijkomen. De ondernemer gaat van lieverlee steeds minder meewerken in de uitvoering. Er worden andere dingen van hem gevraagd: leiderschap bijvoorbeeld. Op een dag ontdekt de ondernemer dat hij uit hele andere vaatjes moet tappen en niet alleen meer de verantwoordelijkheid draagt voor de omzet en de continuïteit van zijn bedrijf. Nee, hij is ‘ineens’ ook verantwoordelijk voor de begeleiding en ontwikkeling van zijn medewerkers! Individuen die zich willen ontwikkelen, of juist niet. Medewerkers die zelfstandig kunnen werken, of juist niet. Medewerkers die ziek worden op momenten dat het nou nét niet uitkomt en collega’s die liever met elkaar in gesprek gaan dan met de klant. Kortom; zoals een ondernemer ons eens, met een lichte wanhoop in zijn ogen, toevertrouwde: er is altijd wat!

De lusten en de lasten
Wij kunnen dat alleen maar beamen. Ja, er is altijd wat! Wanneer je de lusten van medewerkers hebt, heb je ook de lasten. Maar, zo stelden wij de ondernemer de vraag: wat is jouw rol in het geheel? Wat is jouw verantwoordelijkheid en welk aandeel heb jij in de oplossing? Om tot een oplossing te komen, zul je allereerst het probleem moeten definiëren. ‘Er is altijd wat’ is niet de kern van het probleem; dat is slechts een constatering of zo mogelijk nog meer een perceptie. Dit neemt niet weg dat de betreffende ondernemer (en velen met hem), wel degelijk hinder ondervinden van het gevoel dat er altijd wat aan de hand is. Maar waarom? Het is zaak te achterhalen wat dit gevoel veroorzaakt.

Weten waar je aan toe bent
De focus op medewerker is een ingang die je kan kiezen. Het je verdiepen in de drijfveren van je medewerkers kan een hoop duidelijk maken. Net zoals het verdiepen in hoe jij je als leider opstelt. Goed ondernemerschap krijgt er een laagje bij; goed leiderschap! En dát heeft effect op je medewerkers. Het lijkt misschien voor de hand liggend, maar wist je dat je beter functioneert wanneer je weet waar je aan toe bent en wat er van je verwacht wordt? Je medewerkers voelen zich echt beter wanneer dit helder is en guess what: ze gedragen zich er ook naar.

Verantwoordelijkheden
Toch is die helderheid op de werkvloer niet zo vanzelfsprekend als je zou verwachten. Duidelijkheid is voor ons meer dan alleen maar mededelen wie wat moet doen of wie waar verantwoordelijk voor is. Het betekent bijvoorbeeld dat je begint met de verantwoordelijkheden te benoemen en vast te leggen. Welke functie of medewerker doet wat, wat is het gewenste resultaat en wanneer wordt dat resultaat verwacht. Vervolgens informeer je de betrokken medewerkers; je legt ze uit wat hun verantwoordelijkheden zijn en wat je wanneer en hoe van hen verwacht. Tot zover zul je waarschijnlijk denken: been there, done that! Maar, en daar ligt de basis van veel pijn bij ondernemers, bij veel bedrijven gaat het niet verder dan dit! De verantwoordelijkheid is medegedeeld en dat was het dan.

Er is altijd wat
Wij denken dat het dan juist begint! Want weten en op papier hebben staan waar je voor verantwoordelijk bent, impliceert niet dat je verantwoordelijk bént. Om dit te realiseren zul je op regelmatige basis moeten terugkomen op die verantwoordelijkheden. Ze opnieuw benoemen en bespreken. En als je dan meteen vraagt wat er anders of beter kan, geef je de betreffende medewerker daarnaast ook de kans zijn bijdrage te leveren en jou de kans te geven een betere leider te worden. Want óók dat is een kant van ‘er is altijd wat’. Er is altijd wat te verbeteren namelijk!

Dit artikel is geschreven in opdracht van triple blended