Communicatie

De Nederlandse encyclopedie zegt het volgende: ‘Communicatie is het met elkaar in verbinding staan van mensen om te overleggen of berichten uit te wisselen. Bij communicatie zijn altijd ten minste twee partijen betrokken in de rol van zender en ontvanger’. Dat maakt ‘communicatie’ een breed begrip! En zo is het ook. Ikzelf zeg altijd dat ‘communicatie’ over alles gaat waarbij je een boodschap wilt overbrengen naar een ander. Dat kan een geschreven boodschap zijn, een gesproken tekst (in de vorm van een gesprek of een speech), een afbeelding, een geluid en zelfs de manier waarop je je gedraagt valt onder de noemer communicatie. Mrs.friday is gespecialiseerd in de gesproken en geschreven kant van communicatie.

de boodschap overbrengen

Wanneer je wel wat hulp kunt gebruiken op dat gebied, dan kom ik graag naar je toe. Ik zorg er samen met jou voor dat datgene wat jij wilt overbrengen naar de ander op een manier gebeurt die bij jou en de ontvanger past! Ik kan je helpen jouw boodschap zowel intern (in je bedrijf) als extern (je klanten) goed over te brengen.

Hoe ik dat doe? Dat is bij iedere opdrachtgever weer anders. Bij het ene bedrijf is er behoefte aan een nieuwe communicatie- en overlegstructuur, een andere organisatie zoekt het in een intranet of nieuwsbrief. De grote gemene deler is de basis: jij wilt iets overbrengen en je weet wie je publiek is. Ik help je om de boodschap zo goed mogelijk neer te zetten en je publiek op een zo goed mogelijke manier te bereiken. Of dat nu mondeling of schriftelijk is, binnen of buiten je bedrijf!

Ik ben er trots op dat bedrijven mij hun communicatie toevertrouwen! En nog trotser om te horen dat het bevalt!

Cick bezit de waardevolle gave om in iedere situatie de taal te gebruiken die nodig is. Voor externe communicatie, veelal B to B, is dat professioneel en to the point; haar interne communicatie kenmerkt zich door taalgebruik waarmee ook laaggeschoolden bereikt worden. Begrijpelijk en beeldend. Deze eigenschap maakt haar tot iemand die ieder communicatievraagstuk kan vertalen naar de juiste uiting. In de jaren dat ze voor mij heeft gewerkt en verantwoordelijk was voor communicatie en p.r. werd de klant beter bereikt dan ooit. Mede hierdoor zijn de bedrijven succesvol geworden in hun branche.

Alfred Heij, Operationeel directeur BTE Groep